BIP
Grafika BIP

Skargi, wnioski

Prezes ChŚPWiK lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (................), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Prezesa, tel.: +..................................

WChŚPWiK, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się ..........................................................., od ........................... do ...................... w godz. ................ do ....................

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo
  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  41-500 Chorzów, ul. Składowa 1;
 • Osobiście - w sekretariacie zarządu przy ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów
  codziennie w godz. od 7.00 do 15.00;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: sekretariat@chspwik.pl 
  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
 • Faksem na numer: +48 32 34 94 624;
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z upoważnionym pracownikiem.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2019 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:
  • bezzasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.
 • WNIOSKI - wpynęło ogółem 0, z czego:
  • bezasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
ChŚPWiK
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-02 14:15
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-02 14:17
Wytworzenie publikacji
ChŚPWiK 2020-03-02 14:21
Zatwierdzenie
Daria Lorek 2020-03-02 14:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry