BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

W szczególności do zakresu działania Spółki należy:

 1. PKD- 36.00.Z- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. PKD- 37.00.Z- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. PKD- 38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 4. PKD- 35.14.Z- handel energią elektryczną,
 5. PKD- 35.21.Z- wytwarzanie paliw gazowych,
 6. PKD- 35.30.Z- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 7. PKD- 42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 8. PKD- 43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę,
 9. PKD- 43.22.Z-wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 10. PKD- 43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 11. PKD- 49.41.Z- transport drogowy towarów,
 12. PKD- 49.50.B- transport rurociągowy pozostałych towarów,
 13. PKD- 68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 14. PKD- 71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 15. PKD- 71.20.B- pozostałe badania i analizy techniczne,
 16. PKD- 96.01.Z- pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 17. PKD- 35.11.Z- wytwarzanie energii elektrycznej,
 18. PKD-72.19.Z-badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 19. PKD-74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 20. PKD-85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 21. PKD-85.60.Z- działalność wspomagająca edukację.
 22. PKD-77.3- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
ChŚPWiK
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-02 13:31
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
ChŚPWiK 2020-03-02 13:33
Zatwierdzenie
Daria Lorek 2020-03-02 13:33
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry